Menu

maandag, juli 25, 2011

Opschonen disconnected mailboxen

In Exchange 2010 verdwijnt een mailbox niet als je deze wilt verwijderen.
Een mailbox komt eerst in "Disconnected mailbox" onder "Recipient Configuration" te staan voordat ze definitief verwijderd worden. De snelheid waarmee ze definitief verwijderd worden ligt aan de retention policy. 
Soms is het noodzakelijk om een mailbox eerder te verwijderen als de tijd die in de retention policy staat.
Dit kun je doen via de exchange powershell en werkt het handigst als script.
  • Open notepad en voeg onderstaande toe.
$mboxdb = get-mailboxdatabase
Get-MailboxStatistics -Database $mboxdb | where-Object {$_.DisconnectDate - Notlike $NULL} | fl DisplayName, MailboxGuid
$DisconUsers = Get-MailboxStatistics -Database $mboxdb | where-Object {$_.DisconnectDate - Notlike $NULL}
foreach ($DisplayName in $DisconUsers) {Remove-StoreMailBox -Database $mboxdb -identity $displayname -MailboxState Disabled -Confirm}
  • Sla het bestand op als RemoveDisconnectedMailbox.ps1 
  • Open de Exchange management shell en ga naar de folder waar je bovenstaande hebt opgeslagen.
  • type:  RemoveDisconnectedMailbox.ps1
  • In het eerste overzicht zie je de gebruikersnaam en mailboxguid, daarna wordt je per mailboxguid gevraagd of je de mailbox wilt verwijderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten